skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Tijdens de middagpauze van 12.00 – 12.45 uur, blijven bijna alle kinderen op school. Er wordt gezamenlijk gegeten met ouders en daarna is er gelegenheid om te spelen, waarbij TSO-ouders toezicht houden. Hiervoor wordt een rooster opgesteld.

Buitenschoolse opvang

Voor het eventueel gebruik maken van BSO verwijst de school door naar de Blokhut (www.bsodeblokhut.nl) en de SKSG (www.sksg.nl) De wetgever verplicht de school om met minimaal één adres contact te onderhouden en dit adres te vermelden in de schoolgids. Uiteraard zijn ouders vrij om met een andere BSO-instelling in zee te gaan.
Op school zijn van beide organisaties brochures en aanmeldingsformulieren voor de buitenschoolse opvang beschikbaar. Verder kunt u via de internetsite van beide organisaties meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang.

opvang-400×600
Back To Top