skip to Main Content

Ons onderwijs

Op De Triangel willen we de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en een onderzoekende houding stimuleren. Naast het ontwikkelen van cognitieve kennis, vinden we het belangrijk om kinderen vaardigheden aan te leren zoals leren samenwerken, bevorderen van zelfstandigheid, het ontwikkelen van doorzettingsvermogen en leren reflecteren. We vinden het erg belangrijk om zoveel mogelijk met ouders samen te werken om kwalitatief goed onderwijs te bieden.

ons onderwijs

Ons onderwijsconcept

We werken op De Triangel met jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. In ons lesgeven houden we rekening met verschillen en daarop passen we ons onderwijs aan wat betreft leerstofaanbod, instructie en tempo. Bij ons op school zitten relatief veel kinderen met een bovengemiddelde intelligentie. Deze kinderen kunnen meer aan dan het basisaanbod en hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften. Voor deze kinderen hebben we een ruim aanbod aan verbredings- en verdiepingsmaterialen, zoals Levelwerk.

ons onderwijs 2

Sociaal-emotioneel

Een kind komt pas echt tot leren wanneer het zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We starten elk jaar met De Gouden Weken. In deze weken staan groepsvorming en het versterken van sociale vaardigheden centraal. Verder worden er elke week lessen gegeven om sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: betrokkenheid, veiligheid en respect. Kinderen worden zich op deze manier bewust van hun gedrag en leren daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen.

Back To Top